Farmers aan 't woord

Hof de Eendragt

Jeroen en Cora Meijering

Natuurinclusief houden van herefords en scharrelvarkens
Zaamslag

Wij zijn Jeroen en Cora Meijering-van Dam. Sinds 2013 werken we aan onze boerderij ‘Hof de Eendragt’ in Zaamslag (Zeeuws-Vlaanderen). We richten ons voornamelijk op het houden van scharrelvarkens en natuurrunderen. We denken dat het ook in deze tijd mogelijk is om op een nieuwe en eigentijdse manier een veebedrijf te beginnen!

Het is niet onze bedoeling om zo veel mogelijk dieren te gaan opfokken. Ons streven is om op een duurzame en diervriendelijke wijze een lekker en gezond vleesproduct te maken waarvoor we een eerlijke prijs kunnen vragen.

De keten houden we zoveel mogelijk lokaal. Voor het voer, het slachten en verwerken maken we zoveel mogelijk gebruik van vakmensen bij ons in de buurt. Het vlees verkopen wij via onze website en aan huis.

Sinds twee jaar zijn we onderdeel van een 12-jarig project “natuur inclusieve boeren” waarin we samen met Staatbosbeheer, ondersteund door de WUR, kijken hoe natuur en landbouw samen werken.

Daarnaast zijn wij een vijf sterren varkens bedrijf conform de regels van de stichting Varkens in Nood.

Onze koeien
De koeien van Hof de Eendragt zijn van het ras Hereford. De Hereford is een roodwit gekleurd, goed bespierd vleesras met veel diepte en inhoud. Gemakkelijk afkalven en een goede kwaliteit van benen en klauwen zijn belangrijk. Herefords hebben een rustig, handzaam karakter en onderscheiden zich door goede moedereigenschappen. Gezondheidsproblemen komen bij dit sterke ras praktisch niet voor, de veearts is een sporadische gast en we maken geen gebruik van preventieve antibiotica.

De kalfjes blijven bij hun moeder. De stiertjes gaan naar ongeveer 7-8 maanden naar de “mannen wei” waar ze verder opgroeien. De vaarskalfjes blijven bij de moeder en worden afgelost door een nieuw geboren kalf.

De koeien leven zoveel mogelijk buiten, waar mogelijk in natuurgebieden in de buurt. Als ze tijdelijk naar binnen moeten, staan ze in de schuur bij de boerderij. De koeien staan niet vast maar kunnen vrij rondlopen in daarvoor bestemde boxen met een ruime hoeveelheid stro.


Onze varkens
De varkens zijn een kruising tussen Berkshirevarkens (of ander authentiek ras) en het industrievarken. Berkshirevarkens groeien trager dan het standaard varken en is daarom als soort niet rendabel. Onze varkens doen er minimaal twee maanden langer over voor ze geslacht kunnen worden. Omdat zij beter bestendig zijn tegen verschillende weersomstandigheden kunnen zij in principe het hele jaar door buiten leven en toch voldoende groeien.

De varkens worden gehouden in hun natuurlijke leefomgeving: buiten in de polders waar veel ruimte is. In de weides staan varkenshokken waar per hok ongeveer 5 varkens in een dik bed stro kunnen schuilen. Zo hebben de dieren in de winter een droog en warm plekje om te slapen en in de zomer beschutting tegen de felle zon. 

Ze krijgen dagelijks een verscheidenheid aan producten uit de buurt. Bijvoorbeeld granen, aardappelen en brood, aangevuld met een minimale hoeveelheid aan biologisch veevoeder. Uiteraard kunnen ze een hele dag wroeten en zo genieten van wormpjes, wortels enzovoort.

Alle varkens worden op Hof De Eendragt geboren en opgekweekt. De zeugen krijgen hun biggetjes in een ruim strohok met vrije uitloop. De biggen behouden hun krulstaart en krijgen rustig de tijd om te groeien en hoeven pas na een maand of drie bij hun moeder weg. Dan gaan de vleesvarkens naar hun eigen weides, iets verderop, om door te groeien tot ze naar de slacht moeten. Ook bij de varkens maken we geen gebruik van preventieve antibiotica.

Waarom Caring Farmers?
Het is een uitdaging om in deze tijd en met alle regelgeving een economisch rendabel veebedrijf op te bouwen.

Het optimaliseren van dierenwelzijn, het circulair runnen van het bedrijf en het verbeteren van biodiversiteit zijn onderwerpen die bij ons elke dag aan de orde zijn. Over deze onderwerpen moeten we steeds keuzes maken en hobbels nemen. Sommige problemen kunnen we niet zelf oplossen. We gaan dan op zoek naar kennis en ervaring van collega’s of anderen die betrokken zijn bij ons werkveld. 

Onze ideeën over een toekomstig bestendige landbouw komen op veel punten overeen met die van  Caring Farmers. Caring Farmers kan onze problemen goed aankaarten op plekken waar wij niet altijd aan tafel zitten. Voor ons is het natuurlijk ook belangrijk dat we met alle aanpassingen en nieuwe routes wel een fatsoenlijke boterham kunnen blijven verdienen.

Toekomstplannen

We gaan zeer binnenkort (medio 2023) overschakelen naar volledig Biologisch. Praktisch zijn we dat al lang en breed maar de papierwinkel moet ook maar eens op orde komen om ons formeel biologisch te mogen noemen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er landelijk werk gemaakt wordt voor de boer als natuurbeheerder. Wij lopen veel in “onze” natuurgebieden. Het zou mooi zijn als wij als landbouwer ook echt beschouwd worden als beheerder doordat we ook daadwerkelijk vergoed worden voor het werk en de tijd die we aan het mooie gebied besteden.

De komende jaren groeien we op het gemakje naar onze optimale omvang.

We zouden graag zien dat de mensen uit de omgeving meer betrokken zijn bij ons, het natuurgebied en het verbeteren van de natuur en landbouw waarde.

Meer weten: https://www.hofeendragt.nl