Farmers aan 't woord

th-1

Jeroen van der Kooij

veebedrijf
Maasland

Hoeve Rustoff

Wij zijn Jeroen en Gusta van der Kooij. Deze boerderij is al zes generaties in onze familie. Bij elkaar wel 180 jaar. We hebben 60 melkkoeien, 40 stuks vrouwelijk jongvee en 60 ossen tussen de 0 en 3,5 jaar. 

Wij hebben in 1990 het stokje overgenomen. Op 90 ha natuurland hadden we toen een heel gangbaar bedrijf en strooiden veel kunstmest. We merkten ook dat we veel voer aankochten maar tegelijkertijd een overschot aan gras hadden. 

“Onze melkproductie was hoog maar binnen 3 jaar waren alle weidevogels weg. Het begon te schuren.” 

Het was een proces. Na veel onderzoek naar de bodem en mineralen hebben we besloten om in 2008 biologisch te worden. De koeien aten vanaf dat moment alleen nog maar gras. Dit vraagt wel een ander type koe. We kwamen uit bij blaarkoppen: een mooi en oer-Hollands ras dat het goed doet op natuurlijk grasland. Maar ze zijn ongelooflijk dwars! Vanzelfsprekend zijn we gek op ze. 

Dubbeldoel koeien die natuurlijk leven

Onze koeien hebben een vrij leven met veel ruimte. In het weideseizoen bepalen ze zelf of ze binnen of buiten willen zijn en wanneer ze gemolken willen worden. Ze eten wat de natuur schaft: het gras en de kruiden die op het land groeien, met soms wat geplette granen en gedroogde kruiden als extraatje. Ze worden niet via hun voedsel tot een hoge productie gedwongen. De melkproductie is ongeveer 5000 liter per koe per jaar, dat is niet heel hoog. Het zijn wel driedubbel-doel-koeien: ze zijn zowel geschikt als melk- en vleeskoe en de huiden worden gelooid om er bijvoorbeeld tassen van te maken.

Onze ossen zijn op onze boerderij geboren. Ze krijgen de tijd en ruimte om te groeien tot ze rijp zijn voor de slacht. Op een biologische boerderij als de onze duurt dat gemiddeld 2,5 tot 3 jaar. Ze lopen, zodra het land het toelaat, in het natuurgebied rondom de boerderij. Ze mogen in de winter in de potstal verblijven. Soms bestaat het strooisel in de stallen uit riet, soms uit oude grasbalen: lekker circulair!

Wij zorgen voor wat ons is toevertrouwd

Met respect zorgen voor wat ons is toevertrouwd: dat is de rode draad die door ons leven loopt. Vanuit ons geloof vinden wij dat we als rentmeesters goed met de schepping om moeten gaan. Op onze boerderij doen we dat niet alleen voor onze koeien en het land, maar ook voor weidevogels, bijen en andere insecten. 

Elke keer dat een dier hier weggaat, doet het pijn. Als dat gevoel er niet meer is, dan stoppen we. Maar we kunnen echt genieten van de lol die de dieren hier hebben.

Onze aanpak is niet altijd de makkelijkste, maar het levert wel het beste: voldoening van ons werk en mooie biologische producten. Ik ben het meest trots op het complete plaatje van onze boerderij. 

We werken aan korte ketens

Twee jaar geleden hebben we een boerderijwinkel geopend. Mensen uit de buurt kunnen hier ons zuivel en vlees kopen. We vinden het contact met de consument super leuk! We verkopen hier ook producten van collega’s uit de omgeving. Gezonde voeding is zo belangrijk. Mijn vrouw en ik eten dagelijks onze eigen yoghurt en vla. Je merkt dat je daar zoveel meer energie van krijgt dan van supermarktproducten. 

Naast de verkoop in onze winkel, leveren we aan Rechtstreex in Rotterdam. Vanaf daar gaan onze producten naar Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Dordrecht. Dat raakt steeds meer in trek. Verder hebben een coöperatie opgericht hier in midden Delfland. Daar zijn wij als enige biologische veehouders bij betrokken.

Waarom Caring Farmers?

We hebben behoefte aan het uitwisselen van kennis met gelijkgestemden. Dat kan bij Caring Farmers. 

Het moet anders: we moeten stoppen met industrieën en goed zorgen voor de wereld, de dieren en de natuur. Op onze boerderij gaan we voor puur natuur: geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen preventieve antibiotica. 

De mest van onze biologische koeien bevordert zowel bodemleven, vruchtbaarheid als biodiversiteit. We willen de weidevogels alle ruimte geven en daarom maaien en weiden we niet waar de vogels nestelen. Ook niet als we daardoor even moeten wachten met het maaien van gras. We pachten grond van Natuurmonumenten. In het voorjaar kijken we samen met hen waar de koeien en ossen wél kunnen grazen. En waar we eventueel kunnen maaien, uiteraard als er geen weidevogels aanwezig zijn.

We willen verder

“Met alle onzekerheden is het soms moeilijk te overheid te eren.  Maar we houden vertrouwen en ik denk dat ons bedrijf toekomst heeft”

In de toekomst willen we een gesloten systeem hebben hier op de boerderij. We willen dan alles zelf verwerken en ervoor zorgen dat er geen dieren jonger dan 2,5 jaar van het erf gaan. Alles wat geboren wordt, hier zelf op laten groeien. De kalfjes hebben het nu naar hun zin, dat is aan ze te zien. We zijn groot voorstanders van kalf bij de koe en willen daar goed onderzoek naar gaan doen. Je bent nooit klaar met ontwikkelen en voor elke uitdaging is een oplossing. Zo hebben we er altijd in gestaan, anders weren we niet gekomen waar we nu zijn.

Het zijn rumoerige tijden: in Nederland en over de hele wereld worden zekerheden afgebroken. We hebben totaal geen zorgen over de toekomst alhoewel we niet weten hoe het bedrijf zich zal kunnen ontwikkelen. Maar ons rotsvaste vertrouwen komt voort uit ons geloof.