Farmers aan 't woord

Jessica-Zwartjes-605x350

Jessica Zwartjes

ecologisch tuinder
Leiden

Mijn naam is Jessica Zwartjes. In Leiden, vlakbij het centrum, heb ik stadstuinderij Het Zoete Land opgericht. Het is een CSA-tuinderij (Community Supported Agriculture). 30 weken per jaar oogsten hier 125 oogstdeelnemers van de 60 soorten groenten, de kruiden, bessen en snijbloemen. De deelnemers verbinden zich voor minimaal een jaar aan de tuinderij. Door juist in de stad voedsel te verbouwen wil ik zoveel mogelijk stedelingen betrekken bij de voedselproductie en laten zien dat dit ook kan in samenhang met de natuur en de omgeving. En dit werpt zijn vrucht af: de wachttijd voor oogstdeelname is ondertussen opgelopen tot 5 jaar.

De tuin is klein, 0,3 ha, maar door een slim teeltplan en voldoende aanvoer van compost kan er intensief geteeld worden mèt verbetering van de bodem en biodiversiteit. We gebruiken geen machines en keren de grond niet. Er is veel aandacht voor de gebieden rond de teeltvakken met een bloemenlint voor bijen, een waterpartij, oude fruitrassen en takkenwallen. Door deze natuurlijke omgeving midden in de stad trekt de tuin steeds meer bezoekers.

Caring Farmers en kringlooplandbouw

Wat ik belangrijk vind is dat boeren en tuinders die de natuur als uitgangspunt nemen, waarbij de aarde en alles wat erop en in leeft wordt hersteld of wordt verbeterd, zich verenigingen. Dat hun stem gehoord wordt en dat ze laten zien dat het wél kan. Ik wil een inspiratiebron zijn voor anderen. Niet alleen voor de consument die nadenkt over de herkomst van het voedsel, maar ook om mensen aan te sporen de landbouw in te gaan.

Acties

Het is dan ook fantastisch dat drie van mijn vrijwilligers de opleiding zijn gaan doen tot biologisch tuinder aan de Warmonderhof. Ze lopen nu stage op Het Zoete Land. Met één stagiair zetten we dit jaar een nieuwe tuin op, waarvan alle oogst naar de voedselbank gaat. Ook hier proberen we het voedselaanbod gezonder en duurzamer te maken.

Naast het werk op Het Zoete Land werk ik twee dagen per week op een middelbare school. Door voedsellessen te geven, met de kinderen de schooltuin onderhouden en koken met de oogst, laat ik ze nadenken over de impact van voedselproductie op het landschap, kwaliteit van de bodem en water en biodiversiteit. Dat zij daar zelf een keuze in kunnen maken, brengt interessante gesprekken en inzichten tot stand.

Met Caring Farmers hoop ik de beweging naar natuur inclusieve kringlooplandbouw te versnellen. Boeren die al langer zo werken laten zien dat het kan. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden worden. Wel is er meer hulp nodig om de transitie te realiseren voor bestaande boeren en moet toegang tot land voor nieuwe toekomstboeren makkelijker worden. Ik kijk ernaar uit om de landbouw weer in balans met natuur en omgeving te zien.