Farmers aan 't woord

johan-smits-stadsbomerij-750x350

Johan Smits

fruitboomkwekerij
Almere

Ik ben Johan Smits en 25 jaar lang werkte ik in de glastuinbouw, maar deed uiteindelijk waar mijn hart ligt en volgde de jaaropleiding permacultuur. In 2018 ben ik begonnen met StadsBomerij, een fruitboomkwekerij gevestigd in Almere. StadsBomerij is een kwekerij die geen eigen grond in bezit heeft, maar grond gebruikt van particulieren die een gedeelte van hun tuin beschikbaar stellen om fruitbomen op te kweken. Dit is uniek en een win-win situatie voor StadsBomerij en de grondeigenaar. Bij deze manier van werken, kleinschalig en lokaal gericht, zijn de lijntjes kort zodat mens en milieu hiervan profiteren.

Waarom Caring Farmers

De manier van werken in de agrarische sector is op dit moment op een kantelpunt gekomen. Caring Farmers is de positieve draai naar de oplossing en gaf mij een handvat om mee aan het werk te gaan. Gewoon beginnen en een verandering teweegbrengen, met vallen en opstaan, samen met gelijkgestemden in de agrarische sector. Caring Farmers zijn net als ik begaan met het produceren ‘met’ en niet ‘ten koste van’ de natuur. De percelen waar StadsBomerij haar bomen opkweekt worden dan ook verrijkt door goede zorg voor de bodem en het stimuleren en aantrekken van natuur. Lokale afzet van producten en het sluiten van kringlopen is iets wat ik met StadsBomerij ook nastreef. Ik produceer met StadsBomerij de fruitbomen als het ware naast mijn klanten, daarvoor gebruik ik grond die anders gewoon ‘tuin’ of ‘boomgaard’ zouden zijn en leg hierdoor geen beslag op schaarse landbouwgrond die daardoor beschikbaar blijft om iets anders op te verbouwen. Steeds ben ik op zoek naar hulpbronnen uit de naaste omgeving om de input van buiten verder te verlagen.

Hoe wil ik verder?

Door het zoeken naar duurzame oplossingen voor onduurzame input in StadsBomerij hoop ik nog meer verantwoord te kunnen ondernemen. Dit jaar heb ik het doel gesteld om het plastic om de bomen mee aan te binden te vervangen door wilg. De wilg kan ik op mijn eigen kwekerij laten groeien of het groeit in de naaste omgeving. Het is dus in grote aantallen aanwezig, alleen een efficiënte manier van verwerking en gebruik vraagt nog even aandacht. Kennis van anderen en kennis van vroeger is daarbij onontbeerlijk.

Caring Farmers heeft een positieve beweging in gang gezet die hard nodig is. Op deze manier zien we mooie dingen om ons heen ontstaan en voel je de verbondenheid met anderen. Laten we met elkaar gaan zorgen voor de mens, zorgen voor de aarde en alle overvloed delen!