Farmers aan 't woord

Johanneke Oosthoek

Johanneke en Jan Woudstra

melkveehouder
Menaam

Wij zijn Jan en Johanneke Woudstra en staan als jong gezin sinds 2018 aan het roer van ons melkveebedrijf ten westen van Leeuwarden. Van origine is het familiebedrijf een gangbare melkveehouderij met 110 melkkoeien. Vorig jaar hebben wij besloten ons bedrijf te verduurzamen en de natuur meer in balans te brengen met de bedrijfsvoering. De principes van permacultuur spreken ons aan en deze proberen wij zo veel mogelijk toe te passen. Zo hebben wij, om de biodiversiteit op het erf te versterken, in maart van dit jaar een 300m gemengde haag aangeplant met 12 verschillende eetbare soorten, waaronder meidoorn, sleedoorn, vlier, gelderse roos, geoorde wilg, zwarte bes en rode kornoelje. De haag bloeit vanaf het vroege voorjaar tot aan oktober. De aanplant van de haag, maar ook van aangeplante knotwilgen en bloeiende akkerranden, stimuleren de biodiversiteit op en rond het erf zichtbaar. Daarnaast zijn we dit jaar gestart met de aanleg van een eetbare pluktuin, waar in de toekomst de lokale gemeenschap fruit en veldbloemen kan komen plukken. Voor de pluktuin zien wij ook mogelijkheden op het gebied van educatie, aangezien Jan nog één dag per week docent is bij een groenopleiding. 

Naast het groen hebben wij ook een groot hart voor de weidevogels in ons gebied. We werken daarom samen met onze buurboeren en de Weidevogelvereniging om het land zo gunstig mogelijk voor de vogels te beheren. Door de samenwerking creëren we een groot stuk land met aangrenzende weides die later in het seizoen gemaaid worden, bovendien kan er een flink stuk onder water gezet worden. Hierdoor ontstaat een gebied waar de vogelkuikens ongestoord kunnen opgroeien en eten kunnen vinden. Ook de stukken land die we eerder maaien, worden eerst vakkundig geïnspecteerd door de vrijwilligers van de vogelwacht, zodat de nesten kunnen worden beschermd.

Door onze manier van zorg voor de natuur uit te dragen, hopen we andere boeren te inspireren en te laten zien dat het roer niet altijd helemaal om hoeft om een verschil te kunnen maken.