Farmers aan 't woord

de patrijs joanne johannes

Johannes Regelink en Joanne Malotaux

Burgerboerderij de Patrijs
Laren

Hoe help je de transitie van gangbare landbouw naar natuurinclusief vooruit? Door het zelf te gaan doen. In 2020 hopen wij, Johannes Regelink en Joanne Malotaux, het gangbare melkveebedrijf van de oom van Johannes in Vorden (Achterhoek) over te nemen. Deze boerderij is al een eeuw in de familie. Honderd jaar geleden nog een klein gemengd bedrijf, nu gangbaar zoals heel veel andere: strakke biljartlakens Engels raaigras met weinig biodiversiteit, de koeien op stal, voer en kunstmest van ver en een hoog gebruik van fossiele brandstoffen. De kosten zijn hoog, de inkomsten laag.

Op Burgerboerderij de Patrijs willen we laten zien dat het ook anders kan! We creëren een divers systeem dat de omgeving niet uitput, maar verrijkt. We gaan terug van 160 melkkoeien naar maximaal 70 koeien: zo hoeft er minder voer te worden ingekocht en minder mest te worden verkocht. Ook werken we toe naar een gezonde bodem zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en maken we het bedrijf diverser: niet alleen koeien, maar ook groente- en fruitteelt, kippen en varkens. Ons doel is om de kringlopen steeds meer te sluiten: zoveel mogelijk produceren op eigen bedrijf. Wat ontbreekt op de boerderij, halen we in de regio. Zo verlagen we transportkosten en voorkomen we milieuschade in gebieden ver van hier.

We gaan ook actief met het landschap aan de slag. Een landschap zoals het van oudsher past in de Achterhoek: kleinschalig, met houtwallen, bosjes en kruidenrijke graslanden. Daarmee versterken we de functionele biodiversiteit die zo belangrijk is voor de veerkracht van het bedrijf en onze voedselproductie. De patrijs is onze gids: voelt deze boerenlandvogel zich weer thuis, dan is de boerderij voor heel veel soorten een goede plek.

Een boerderij kost veel geld en door het ongewone concept komen we niet voor volledige financiering via de traditionele weg in aanmerking. Bovendien vinden we het belangrijk dat ons initiatief steun van de gemeenschap heeft. We zijn een crowdfunding gestart om een deel van het geld op te halen om de grond aan te kunnen kopen, met het doel om in januari 2021 de financiering rond te hebben en de boerderij over te kunnen nemen. Producten zetten we dan in de loop van 2021 af via afhaalpunten binnen een straal van 15 kilometer rond de boerderij, aan burgers die lid zijn van de boerderij. Zo voorkomen we onnodige voedselkilometers en tussenstappen en weten onze consumenten wat er op hun bord ligt.

Wij zijn beide ecologen. Deze ecologische kennis en ervaring zetten wij in om dit bedrijf te transformeren naar een plek die met de natuur meewerkt, en niet er tegen in. Wij willen een katalysator zijn voor de landbouwtransitie: er zijn veel intensieve bedrijven als deze die de omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw moeten gaan maken.

Waarom Caring Farmers?

Wij zijn aangesloten bij Caring Farmers om te kunnen leren van boeren die ons voor zijn gegaan, en om te kunnen delen wat wij leren in deze transitie. Burgerboerderij de Patrijs moet uiteindelijk een voorbeeld worden: een plek waar ook andere boeren kunnen leren hoe zij de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw kunnen maken!