Farmers aan 't woord

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

John en Johanna Huiberts

Biologische bloembollen kwekerij
St maartensbrug
Wij zijn John en Johanna Huiberts uit het Noord-Hollandse Sint Maartensbrug. Als een van de weinigen telen wij onze bloembollen biologisch. Jarenlang waren wij gangbaar, maar toen John in 2013 een cursus bodembiologie volgende, kwam hij erachter dat het niet goed ging met onze zandgronden. Er was geen bodemleven meer en het organisch stofgehalte was dramatisch laag. Eerst gingen we meer duurzaam telen en uiteindelijk zijn we overgestapt naar helemaal biologisch. We telen nu een flink aantal jaren onze bloembollen zonder kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen en het kan. Voordeel van biologisch is dat er een meerprijs is en die is natuurlijk ook echt nodig om een rendabel bedrijf te kunnen voeren. Een groot deel van onze bloembollen geven bloemen die zeer aantrekkelijk zijn voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Wij dragen dan ook graag de noodzaak uit om voorjaarsbloeiers aan te bieden aan bijen en hommels. De krokus is daar een goed voorbeeld van. In het vroege voorjaar is het een groot zoemfestijn in onze velden. Wij hebben ook bloeiende akkerranden zodat de natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de bladluis zich daar kunnen vestigen. Doordat wij geen chemische insectenbestrijding toepassen zijn er ook veel andere insecten, kevertjes en spinnetjes tussen de gewassen te vinden. Dit is weer belangrijk voor de jongen van veldleeuweriken en patrijzen. Deze vogels worden dan ook in grote getalen bij ons geteld. Ook hebben wij elk jaar delen van ons land ingericht als wintervoedselakker via de Agrarische Natuurvereniging. Dit jaar beginnen wij met een samenwerking om doperwten op contract te telen voor een groenteteler. Het lijkt ons een zeer geschikt gewas als tussenteelt omdat het een stikstofbinder is. Toen wij onze tulpen biologisch gingen telen, kregen wij al snel vraag van restaurants om ze te leveren voor het gebruik in gerechten. Daar werd Johanna heel nieuwsgierig van en begon zelf ook te kokkerellen met tulpen. Wat blijkt, ze zijn zeer smaakvol en verrassend te combineren. Het toeval wilde dat Johanna in gesprek raakte met iemand, waarvan later bleek dat hij uitgever van kookboeken is. Samen werden zij enthousiast over het idee om een tulpenbollenkookboek uit te geven. Zo is het kookboek ‘Eet smakelijke tulp’ ontstaan, vol met ruim 50 heerlijke en verrassende recepten met tulpenbollen en tulpenbloemen. Wij maken onze compost zelf van onze restproducten uit de bollenteelt, denk aan de vellen van het bollenpellen. Verder hebben wij een samenwerking met een naburige hovenier. Hij versnippert de boomwortels van bomen die weggehaald moesten worden. Grotere snippers kan hij gebruiken, het zand en het fijne spul dat eruit valt gaat bij ons door de compost. Wij pachten natuurland bij het natuurgebied Het Zwanenwater en van dat hooi maken wij bokashi wat wij dan weer op onze velden kunnen gebruiken. Als tussengewas hebben wij gemengde groenbemesters en gras. In het verleden hebben wij jongvee van een biologische melkveehouder op ons land gehad. Een mooie samenwerking, wij konden zijn vaste stalmest erg goed gebruiken. Jammer genoeg is de melkveehouder weer gangbaar geworden waardoor deze samenwerking komt te vervallen. Het zou mooi zijn als er zich weer een veehouder aandient die zijn biologisch jongvee of schapen bij ons wil weiden. Waarom Caring Farmers? Buiten biologisch willen wij een stapje verder en proberen zoveel mogelijk de kringloop te sluiten. Zo zijn wij ook bij de Caring Farmers terecht gekomen om te zien of we dit samen kunnen versterken. Hoe nu verder? Voor de toekomst is het plan dat er een ‘Living Lab’ wordt ontwikkeld waar wij onderdeel van uitmaken. Het zou jammer zijn als alle kennis die wij hebben opgedaan in de biologische bloembollenteelt zou komen te vervallen als wij met ons bedrijf zouden stoppen. Onlangs is onze webshop opgestart, voor nu verkopen we dahlia’s, gladiolen en oxalis en in de zomer start de verkoop van de voorjaarsbloeiers als krokussen, narcissen en tulpen. Wil je meer weten over ons bedrijf: www.huibertsbloembollen.nl Onze webshop: www.biologischebloembollen.n. Het kookboek: www.eetsmakelijketulp.nl Verder vinden wij het leuk mooie foto’s te delen op Facebook en Instagram