Farmers aan 't woord

Joost van Strien

Joost van Strien

akkerbouwer
Ens

 

Ik ben Joost van Strien en samen met mijn compagnon Chris Feickens en onze medewerker Noah van Westrenen run ik het biodynamisch akkerbouwbedrijf Zonnegoed. Op mooie zavelgrond in de Noordoostpolder teel ik sinds 1997 biologisch en om de bodem steeds vruchtbaarder te maken werken we op onbereden teeltbedden, ploegen we niet en gebruiken we geen drijfmest. Sterker nog, sinds 2020 gebruiken we helemaal geen dierlijke mest meer.

We telen op 90 ha aardappelen, pompoenen, pastinaken, peen, kroten, doperwten, sperziebonen, suikermais en maaimeststoffen, een mengsel van luzerne, klaver, gras en kruiden. We produceren met dit mengsel onze eigen stikstof en brengen hiermee en met compost uit een nabijgelegen natuurgebied de benodigde voedingsstoffen in de bodem. Zo sluiten we op ons eigen bedrijf de kringloop van voedingsstoffen zo veel mogelijk en zijn we vrijwel niet afhankelijk van input van buiten.

Een biodynamisch bedrijf zonder dieren? Nee, er vliegt en kruipt van alles op ons bedrijf. Het krioelt van de wormen omdat we niet meer ploegen en vanuit de houtsingels en kruidenstroken zoemt het van de wilde bijen en andere insecten. Ook vogels zien we relatief veel hier. Een kolonie huiszwaluwen broedt hier elk jaar 30 tot 40 nesten uit en op het land beschermen we de kievitsnesten.

Waarom Caring Farmers?

De doelstellingen van Caring Farmers spreken me erg aan, en door als boeren die het anders willen onze krachten te bundelen kunnen we onze collega’s en consumenten laten zien dat natuurinclusieve kringlooplandbouw in allerlei verschillende vormen mogelijk is.

Toekomstplannen?

Hopelijk kunnen we het leefgebied van de insecten en vogels in de toekomst nog uitbreiden. We werken aan een plan om agro-forestry of voedselbosbouw op Zonnegoed te gaan toepassen.

Caring Farmer Joost nodigt collega-boeren uit op zijn bedrijf. Op 24 juni was er een Caring Farmers bijeenkomst over plantaardige mest bij Zonnegoed. Lees hier het verslag terug.

In het najaar van 2021 lanceert Boer Joost een groentepakket. Veganistische groente direct van het land! Je kan als eerste komen proeven op de foodcamp van Zonnegoed. Spelen, leren, oogsten, koken en eten op de boerderij! Wil jij erbij zijn?