Farmers aan 't woord

th

Kees Scheepens

bio varkens en zoogkoeien
Oirschot

Kees Scheepens is varkens- en rundveehouder, varkensdierenarts en wordt ook wel de ‘varkensfluisteraar’ genoemd, omdat hij gespecialiseerd ben in wat het natuurlijke gedrag van varkens is. Kees z’n familie boert al 19 generaties lang in het Brabantse Best-Oirschot, maar hij is de eerste biologische boer in de rij. Hij vertelt zijn verhaal: 

Wanneer kwam de omslag? 
“Tijdens de uitbraak van de varkenspest eind jaren ‘90 heb ik als veearts samen met mijn collega’s 130.000 gezonde biggen moeten euthanaseren. Maar ik was dierenarts geworden om dieren te genezen en niet om ze te doden. Zeker niet gezonde dieren die het slachtoffer werden van slecht beleid en een te grote veestapel. Dat is beulswerk. Ik heb toen voor mezelf de conclusie getrokken dat ikzelf maar zeker ook onze maatschappij te ver was doorgeschoten in materialistisch denken ten nadele van de zwakkere, in dit geval het varken. Sinds 1990 wijd ik mijn leven aan de emancipatie van het varken.”

De Boerderij
“Op mijn outdoor boerderij op het Landgoed ’s Heerenvijvers houdt Kees Duke of Berkshire® varkens, een eeuwenoud Engels varkensras. De varkens leven jaarrond buiten en kunnen schuilen in kleine, mobiele ‘varkenshotelletjes’ en hebben hier alle ruimte voor hun natuurlijk gedrag. Het varken is het slímste landbouwhuisdier: deze nieuwsgierige dieren verdienen wat mij betreft dan een ‘funfactor’ in hun leven”.
Kees ontwikkelde een slim varkenstoilet: varkens zijn van nature zindelijk. Door ze te leren om op één plek te poepen en op een andere plek te plassen, kan ammoniakvorming voorkomen worden. Dat geeft grote milieuvoordelen en zorgt ervoor dat de dieren zonder stank kunnen opgroeien. Het varkenstoilet zou wat Kees betreft standaard onderdeel van de varkensstal van de toekomst moeten zijn.
Naast de varkens houdt Kees in enkele Brabantse natuurgebieden waaronder het Groene Woud, Duke of Angus® runderen. Zij zorgen voor natuurkernbegrazing en een toename van de biodiversiteit. 

Waarom Caring Farmers? 
“Ik heb me aangesloten bij de Caring Farmers omdat ik de licht activistische toon en de holistische denk-en-doen-wijze noodzakelijk vind om de grote problemen in de landbouw aan te pakken. Ik sta volledig achter de waardes die Caring Farmers als drijfveer hanteert en hoop daar nog een schepje bovenop te kunnen doen.” 
Sinds begin januari 2024 is Kees Scheepens bestuurslid bij Caring Farmers en wil zo zijn steentje bijdragen aan het breder uitdragen van het gedachtegoed. 
“Ik sta net als Caring Farmers voor een dierwaardige en volhoudbare landbouw. Om die reden was ik al als dierenarts betrokken bij de oprichting van de Caring Vets en nam ik een aantal jaar deel in dat bestuur. Maar als boer en praktiserend dierenarts voel ik me meer thuis bij de Caring Farmers. Ik was al actieve farmer en ondersteunde de organisatie bij de onderhandelingen van het Convenant Dierwaardige Veehouderij, dus de stap naar een bestuursfunctie is een kleine stap die ik graag neem.” 

Boeren moet ‘volhoubaar’ zijn, Afrikaans voor duurzaam.
Kees ziet het boerenbedrijf als een cultuurdrager, waar respect voor dier, natuur en mens bij elkaar komen. ”Een boer kan alleen maar gelukkig zijn als hij buiten is, zijn dieren gezond en wel zijn, de natuur floreert en zijn bedrijf een fijne rol in de samenleving heeft. En van nature wil elke generatie het nog beter doen om door te geven aan de volgende generatie. Dat ‘beter’ zal nu echt moeten gaan over extensieve veehouderij, een gezondere bodemkwaliteit in de akkerbouw en samen werken aan meer biodiversiteit”. 

Pigster
De mensen achter Kipster participeren in de ontwikkeling van een duurzame en diervriendelijke stal voor varkens op deze ‘veranderboerderij’: Pigster.
“Bij Kipster staan de wensen en behoeftes van de kippen centraal. Met diezelfde uitgangspunten gaan we nu ook een varkensstal bouwen, alle benodigde vergunningen voor een teststal zijn in huis”.
Het vlees van de varkens en runderen van Kees scoren voor de liefhebber hoog op de culinaire ladder; tot dan eten de varkens zelf smakelijk mee van reststromen van de Ekoplaza uit de regio. 
 
Bekijk de documentaire van Eline Hendriks waar Kees ook in voor komt: