Farmers aan 't woord

Martien-Spitzen-Heerlijkheid-de-Hare

Martien Spitzen

bio groenteteler
NW Overijssel

Martien Spitzen (1949) is een ex bio melkveehouder in NW Overijssel en loopt al een tijd voor de troepen uit: hij weigerde de drijfmest van zijn koeien te injecteren en ging deze verdund met water verregenen.

Dit was wél emissiearm, maar niet conform de regels. Na het voeren van enkele rechtszaken, zonder juridisch resultaat, kon hij deze methode blijven gebruiken, maar het werd niet officieel gedoogd. Nu, sinds de “stikstof crisis” wordt  het verdunnen met water aanbevolen.

In 2011 is de melkveehouderij beëindigd en de meeste grond afgestoten. In 2013 is op 1,5 ha begonnen met kleinschalige tuinbouw/fruitteelt/bloementeelt. We vertellen nu alleen over de groenteteelt. De doelstelling was en is; Voedsel verbouwen met zo weinig mogelijk input en door het optimaal benutten van natuurlijke hulpbronnen.  Het is een zelfoogst tuin geworden met nu 49 oogstgenoten.

Er worden ca 50 soorten groentes en ca 20 soorten kruiden verbouwd voor directe consumptie. De bodem moet dus geschikt zijn voor veel verschillende behoeftes aan voedingsstoffen. Het is dus nooit optimaal voor elke soort. Dit kan de ziekte druk en de kg opbrengst nadelig beïnvloeden. Jammer dan. Gewoon weer proberen en iedereen is tevreden. ?

Omdat wij geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, doen we veel moeite om de biodiversiteit op peil te houden, zowel in als rond de tuin. Wat daarbij helpt is een niet kerende grondbewerking en graspaden tussen de bedden. De graspaden dienen als maaimeststof en wij hopen dat het bodemleven dit ook zijdelings verspreid. Daarnaast is er aanvoer van ca. 1500 kg/ha lava gruis en ca 1500 kg/ha tuinaarde (compost) en 300 kg/ha gebroken schelpen(kippengrit) per jaar. Incidenteel wormengier (1:10 verdund) bij planten waar de groei wat achterblijft. Het vermoeden bestaat dat we de input langzaam kunnen afbouwen tot bijna nul. Wij hebben een goede zandgrond (op keileem).

Wat opvalt is het zeer lage stikstof niveau, vermoedelijk is dat meestal gunstig voor de ziekte druk.

Waarom Caring Farmers?

In 2019 las ik ergens op het internet over Caring Farmers. Het sprak mij erg aan dat allen erkennen dat het anders moet en kan, ook al is er voor sommigen nog een lange weg te gaan. Zij tonen allen hun goede wil. Als ik kan wil ik daaraan meehelpen. De huidige landbouwpraktijk wordt nu als een probleem ervaren (terwijl de Bouw en de Luchtvaart dat ook zijn), maar zij heeft het in zich om voor

veel problemen een oplossing te bieden. Ik denk met name aan klimaat en biodiversiteit. Landbouwgrond is daarvoor cruciaal. Onze gedegradeerde bodems moeten z.s.m. hersteld worden door alle beschikbare biomassa (koolstof) op de akkers terug te brengen en te stoppen met chemie.

Wat wil ik graag

Wat ik doe wil ik graag wetenschappelijk kunnen onderbouwen opdat het navolging kan vinden. Mede hierom ben ik eind 2019 lid geworden van een studieclub onder leiding van Jan Hassink (WUR), die onderzoek doet naar de  biodiversiteit in de Agro ecologische landbouw.

Dit alles doen wij om de wereld en alles wat daarop leeft weer gezond te maken. Het is een heel groot ecosysteem waar we niet zonder kunnen. Ontkenning en gebrek aan integrale kennis is het grootste gevaar. Dat hoop ik mede middels Caring Farmers af te wenden. Wereldwijd zijn er ca 1 miljard boeren en daar moeten wij zuinig op zijn.