Farmers aan 't woord

Paul-bos-750x350

Paul Bos

gemengd bedrijf met schapen
Aalsmeerderbrug

Mijn naam is Paul Bos, ik ben eigenaar van Fortboerderij Dijkzicht in Aalsmeerderbrug, Haarlemmermeer (NH). Ik heb hier twee hoofdactiviteiten: een multifunctioneel landbouwbedrijf met biologische schapenhouderij, en daarnaast een trainingscentrum voor groei & transformatie van leiders en vakmensen uit bedrijfsleven en organisaties. Het unieke van dit bedrijf is dat beide activiteiten uitgaan van ‘de kracht van de natuur’. Met als ‘grondgedachte’ wat je kunt leren van natuurlijke wetmatigheden om gezonde groei te realiseren, of het nu om gewassen, dieren of mensen gaat. Deze combinatie heeft te maken met de weg die ik in mijn leven heb afgelegd: hier opgegroeid als boerenzoon, heb ik na de middelbare land-tuinbouwschool ervoor gekozen om een opleiding in de journalistiek te volgen en heb daarna bijna 20 jaar in de media en het bedrijfsleven gewerkt, inclusief een middelgroot adviesbureau opgezet, om vervolgens weer terug te keren op de ouderlijke boerderij waar ik mijn verschillende ervaringen ben gaan combineren.

We werken op het bedrijf volgens biologische principes, zonder keurmerk (geen kunstmest, mechanische onkruidbestrijding, geen preventief medicijngebruik, veel bomen, natuurlijk drinkwater). Zo brengen we de ruige mest uit de potstal op ons land, doen onze eigen hooiwinning, hebben vakmensen die de wol van de kudde verwerken tot verschillende producten, en verkopen wij ons ‘kuddevlees’ aan lokale restaurants, en gebruiken het in de eigen catering van onze trainingen. Daarnaast produceren wij ons eigen appelsap van de hoogstamboomgaard. Voor onze duurzame bedrijfsvoering ontvingen we in 2010 een prijs van de Milieufederatie Noord-Holland. 

Daarnaast ben ik op verschillende manieren actief als adviseur, spreker, moderator en bestuurder voor organisaties of bedrijven zichzelf ‘opnieuw willen uitvinden’.  Het leidende innovatiethema wat ik hiervoor bedacht heb is: ‘vooruit naar vroeger’. 

Waarom Caring Farmers

Ik ben bij Caring Farmers terecht gekomen via een oproep op social media. Ik voelde me al een tijdje niet meer thuis bij LTO, miste hier soortgenoten en de behartiging van mijn belangen.

Hoe wil ik verder?

Ik zou graag met een ambitieuze groep collega’s willen werken aan een voedselvoorziening, die is geproduceerd in een gesloten kringloop en die waarde creëert voor mens, boer en onze aarde. Door met collega-ondernemers en partijen uit de keten elkaar te ontmoeten, en samen marktgerichte arrangementen te maken, is het mogelijk om deze missie te realiseren. Hierbij geholpen door een overheid die zorgt voor gezonde prikkels die kringlooplandbouw van nature mogelijk maken, belonen en stimuleren. #korteketens