Farmers aan 't woord

Afbeelding1

De Gouden Boaiem

Biologisch melkveebedrijf natuurboer
Smallebrugge

Veehouderij en natuur gaan hier hand in hand
Natuureiland “De Gouden Boaiem” (De Gouden Bodem) ligt in het waterrijke veenweidegebied in Sudwest Fryslân. Siebe Klaas en Pytsje Bokma pachten dit weidevogelreservaat van 175 hectare van Staasbosbeheer. Veehouderij en natuurbeheer gaan hier hand in hand: “De weidevogels en biodiversiteit zijn hier net zo belangrijk als onze koeien. Onze ervaringen als oud-werknemers van Staatsbosbeheer komen hier goed van pas.” De familie Bokma werkt met zoveel liefde voor de natuur en voor het vee, dat ze zich graag natuurboer noemen. Van de 175 hectare is 140 hectare beschikbaar voor beweiden en ruwvoeropbrengst. De overige 35 hectare is natte natuur. “We melken rond 120 Fleckvieh-koeien. Ze staan ’s winters in onze Roundhouse potstal en gaan zo vroeg mogelijk, vaak al vanaf maart de wei in. Onze melk wordt in Heerenveen tot biologisch-dynamische Hooidammer kaas verwerkt door melkfabriek Henri Willig.”


Natuur is hier volop aanwezig
Vele weidevogels kunnen hun jongen hier veilig groot brengen. Het maairegiem is hierop afgestemd. Langs de westkant is bovendien een plas-drasgebied ingericht waarin vele water- en rietvogels broeden en voedsel vinden, zoals de zeldzame roerdomp en bruine kiekendief. In het winterseizoen overwinteren er vele duizenden ganzen in het gebied. Het bloemrijke grasland wordt in stand gehouden dankzij de ruige potstalmest en een verhoogde grondwaterstand. Siebe Klaas: “Het is prachtig als in het voorjaar het eiland helemaal geel kleurt van de boterbloemen.”

Meer dan boeren alleen
Siebe Klaas en Pytsje zijn niet alleen veehouders. Ze organiseren excursies, doen mee aan educatieprojecten, maken deel uit van diverse werkgroepen zoals via Living Lab Fryslân en verkopen via hun webwinkel vlees van eigen koeien.
Pytsje: “We organiseren regelmatig excursies. Tijdens deze excursie vertellen we over onze passie: Weidevogelbeheer in combinatie met biologische melkveehouderij. Via het platform NME Groen Doen verwelkomen we hier ook regelmatig basisschoolgroepen. De leerlingen zien, horen, ruiken en voelen hoe het er aan toe gaat op ons bedrijf.”

Waarom Caring Farmer?
“De naam spreekt ons aan: boeren met zorg voor hun vee, hun grond en de natuur voor nu en voor de toekomst. Dat is waar we voor staan. Het is goed en belangrijk dat Caring Farmers zich laat zien bij gesprekken met landelijke en provinciale overheid. We voelen ons vertegenwoordigd. Bovendien zijn we door Caring Farmers meermaals in contact gebracht met media zoals Omrop Fryslân, wat onder andere een mooie videoreportage heeft opgeleverd.”


Wat kan de overheid doen?
De overheid probeert met allerlei wet- en regelgeving de mestproblematiek te beteugelen. De vergunningverlening brengt voor de boeren veel rompslomp met zich mee. Siebe Klaas: “Wij vinden dat bedrijven zoals dat van ons daarvan vrijgesteld moeten worden. Bovendien zou het ons ook enorm helpen als de overheid meehelpt om onze afzetmarkt te vergroten, bijvoorbeeld door BTW-vrijstelling. En de overheid kan het goede voorbeeld geven door zelf producten van ons te kopen.”