Caring Farmers

De Gouden Boaiem

Afbeelding1
Natuureiland "De Gouden Boaiem" (De Gouden Bodem) ligt in het waterrijke veenweidegebied in Sudwest Fryslân. Siebe Klaas en Pytsje Bokma pachten dit weidevogelreservaat van 175 hectare van Staasbosbeheer. Veehouderij en natuurbeheer gaan hier hand in hand: "De weidevogels en biodiversiteit zijn hier net zo belangrijk als onze koeien." De familie Bokma werkt met zoveel liefde voor de natuur en voor het vee, dat ze zich graag natuurboer noemen.
Type bedrijf
 • melkvee
Keurmerken
 • biologisch-dynamisch
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Contactgegevens
Nummer 3
8552 MN
Smallebrugge
Type bedrijf
 • melkvee
Keurmerken
 • biologisch-dynamisch
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Social media

Recreatie

Soorten recreatie
 • workshops

Kringloop

Gemixte bestemming percelen
Ja
Herkomst krachtvoer
eigen bedrijf, overig

Natuur

Diensten voor TBO's of overheden
Diensten voor TBO's of overheden
Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
roerdomp, bruine kiekendief, grutto, tureluur, kieviet, alle weidevogels

Dierenwelzijn

Mijn dieren worden gehouden in familieverband (familiekudde e.d.)
Dubbel doel dieren
Mijn dieren worden lokaal op mobiel geslacht
Mijn dieren komen buiten
Mijn dieren houden hun hoorns