Farmers aan 't woord

2016-12-10_biggen Ederveen

René van Geneijgen

Varkenhouder
Ede

Ik ben René van Geneijgen (57 jaar), momenteel actief als zeer
kleinschalig maatschappelijk ondernemer met een belangrijk verhaal. In Ede lopen een aantal varkens die voedselproductie zichtbaar maken en de waarde van voedsel (vlees) leren waarderen. Met het project Stadsvarkens wil ik mensen betrekken bij en bewust maken van het totale systeem van voedselproductie. Verbaasd zijn veel mensen als ze horen dat de varkens voor de slacht zijn. Ze willen liever niet zien wat ze op hun bord krijgen. Ik werk mijn hele carrière in de land- en tuinbouw, waarbij voor mij steeds twee aspecten een hoofdrol spelen; bewust/kritisch werken en laten zien hoe je werkt.

Voor mij staat circulair produceren als onderdeel van het ecosysteem en het verbinden van mensen met voeding centraal. Voor de voerstromen zet ik, waar het kan, reststromen vanuit de omgeving in. Onze varkens leven uitsluitend van restproducten van de groenteboer, kaasmaker, bierbrouwer en bakker uit de buurt. Om een ecosysteem met varkens in stand te houden hebben varkens veel ruimte nodig. De varkens hebben een positieve bijdrage aan de natuur als ze per drie varkens minimaal een hectare grond tot hun beschikking hebben. Stadsvarkens laat dit zien. Niet voor niks mag Stadsvarkens zich een vijfsterren varkensboer noemen.

Waarom Caring Farmers?

Ik zie de mens als onderdeel van het (eco)systeem en niet als de heerser over
het systeem. Als we het allemaal zo gaan zien, betekent dat een volledig andere positie ten opzichte van natuur. Caring Farmers wil het roer om gooien, voor mij een mooie kans om mijn steentje bij te dragen.

Mijn droom, mijn toekomst

Voor Caring Farmers, voor mezelf en voor de maatschappij droom ik om in de nabije toekomst een Caring Farmer te zijn op een locatie van Herenboeren. Ik droom van een maatschappij waarbij het weer normaal is je je eten kent. Dat mensen niet langer zeggen deze dieren eet ik niet, die ken ik. maar juist enkel kiezen voor vlees (en andere producten) die ze juist wel kennen.