Farmers aan 't woord

Boeren in het Bos

Richard & Mariska van Pelt

natuurlijke landbouw
Nijeberkoop

Wij zijn Mariska Slot en Richard van Pelt en zijn bosboerin en bosboer op landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop (Frl.). Hier werken we aan onze natuurboerderij Boeren in het Bos. Ons motto is “De natuur is onze boerderij en de boerderij is onze natuur” en dat houdt in dat we zoveel mogelijk de natuur de boventoon laten voeren in onze manier van werken. De natuur moet het uitgangpunt zijn en wij mensen plukken en verzamelen wat we nodig hebben. Daarbij sluiten we aan bij de natuurlijke situatie waarin de natuur vanzelf bos wordt als je het laat gebeuren. We vinden dat een toekomstgerichte manier van voedselproductie gericht moet zijn op een bossige omgeving.

Ons arbeidsverleden is niet echt agrarisch te noemen (Mariska was projectleider (ook ZZP) en Richard was rechercheur), maar de liefde voor natuur, dieren en gezondheid hebben we altijd wel gehad. Door zelf op onderzoek uit te gaan naar de vraag waarom sommige paarden ziek werden, hebben we de belangrijke rol van voedsel voor dieren en de mens ontdekt.
We zijn al vele jaren ‘boeren in het bos’ en sinds 3-4 jaar hebben we op Landgoed Boschhoeve de mogelijkheid om onze dromen uit te werken. Ons ideaal is om alles wat nodig is voor de boerderij, zoals voer voor alle dieren en mest, van de boerderij zelf te laten komen. Samen met enkele medewerkers en stagiaires (veelal van Warmonderhof) werken we met veel enthousiasme aan dit ideaal.

Bosboeren
Aan de boerderij gelegen hebben we ongeveer 60 ha grond waarvan 24 ha weiland is, 8 ha is agroforestry en de rest bos. Daarnaast beheren we elders nog grond voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
We hebben op de boerderij bosvarkens, schapen, koeien, ganzen, eenden, kippen en paarden maar ook een permacultuur groentetuin en een (koude) kas. We hebben de ervaring dat dieren goed voor zichzelf kunnen zorgen als wij ze maar de ruimte geven en voldoende diversiteit om uit te kiezen. De dieren lopen daarom het hele jaar buiten waar ze ook allerlei nuttige functies vervullen. De runderen grazen, schapen grazen net weer anders, varkens wroeten en ruimen op en de kippen krabben en ruimen ook op. Vanuit de natuurgebieden wordt kruidenrijk hooi als mulch gebruikt waar de koeien overheen lopen en dit verspreiden. De varkens zorgen er met hun gewroet weer voor dat de zaden weer naar boven worden gehaald. Zij krijgen aanvullend eten vanuit de groentetuin. Het is de bedoeling om met kruiden uit eigen tuin onze vleesproducten nog lekkerder te maken.

Agroforestry of boslandbouw

Onze pioniersmentaliteit hebben we volop ingezet bij het ontwikkelen van de boslandbouw. Omdat de regelgeving nog onduidelijk is, zijn we destijds maar gewoon begonnen met planten. We maken zoveel mogelijk gebruik van inheemse soorten die bijdragen aan een goede mineralenhuishouding, zodat de natuur de boventoon voert. Zo hebben we bijvoorbeeld wilgen geplant die selenium afgeven, zodat de koeien dit op natuurlijke wijze binnenkrijgen.
In samenwerking met de provincie Fryslân en ‘t Wetterskip werken we aan het vasthouden van het water als het nodig is en het weer verder in het landschap laten doorstromen als dat kan.

Boerderijwinkel, educatie en advies.
Sinds kort hebben we ook een eigen boerderijwinkel naast onze webshop. Hier verkopen we niet alleen vlees en groenten van onze eigen boerderij maar ook producten van enkele boeren uit de omgeving. Uiteraard kan dat ook via onze webshop.
Omdat we in de loop der tijd al veel kennis en ervaring hebben opgedaan en dit graag met anderen delen, geven we ook cursussen en rondleidingen, organiseren we bedrijfsuitjes en geven we advies aan geïnteresseerden.

Meer informatie?
https://www.boereninhetbos.nl/