Farmers aan 't woord

Gerbrandastate.3

Gerbrandastate

BD melkgeiten en zorg
Pietersbierum

Wij zijn Marjolein en Sander Koster en hebben in het Friese Pietersbierum een biologische- dynamische geitenboerderij gecombineerd met een zorgboerderij: Gerbrandastate.

Beiden zijn we opgeleid op de Warmonderhof, richting veehouderij en tuinbouw. Onze wens was om ondernemers te worden en al doende in te groeien op een boerderij en daarna verder te werken vanuit onze eigen visie. Die kans kwam in 1990 op de Gerbrandastate een gemengd bedrijf met akkerbouw en geiten. In 2004 zijn we samen met een andere familie een maatschap aangegaan en vanaf 2016 zijn wij beiden de enige eigenaren.

Het akkerbouw gedeelte wordt nu door de buurman gedaan, wij werken nu verder met de geiten en halen daar ons hoofdinkomen uit.

Vanaf 2007 zijn we ook gestart als zorgboerderij.

Onze geiten

We zien Gerbrandastate als een unieke plek waar we een poos voor mogen zorgen en van kunnen genieten. Daar passen duurzaamheid, mens- en diervriendelijkheid bij.  Deze elementen zitten verweven in onze bedrijfsvoering. Eén van de voorbeelden is dat we onze eigen energie opwekken met hulp van zon en wind.

We hebben ongeveer 650 geiten die zoveel mogelijk buiten lopen en hun horens behouden, dit is onderdeel van onze biologisch-dynamische bedrijfsvoering. De mest wordt op het land van de buurman verwerkt waardoor de mestkringloop mooi sluit. De melk gaat naar de OGC, de Organic Goatmilk Coöperatie. Deze coöperatie is opgericht door biologische geitenhouders.

De reden dat we op een biologisch-dynamisch manier met de geiten werken is dat we dit de meest diervriendelijke manier vinden. We willen ze graag zo natuurlijk mogelijk laten leven en daar hoort buiten kunnen zijn bij. Er is sprake van actieve weidegang omdat ze in de zomermaanden lekker uit hun eigen wei kunnen vreten. Gelukkig ligt het meeste land om de boerderij.

Daarnaast doen we ook aan duurmelken, hetgeen betekent dat de geiten niet elk jaar hoeven te lammeren. Duurmelken voorkomt gezondheidsproblemen waardoor de geiten gezonder zijn en een langere levensduur hebben. Het vraagt wel een aanpassing van het voedsel en ook in de stal is meer licht aangebracht om het daglicht te vergroten.

De opzet was om de geitenhouderij op te zetten en er een gezond bedrijf van te maken. Dat is zeker gelukt waarbij de opbrengst vooral van de melk komt.

Ontwikkelingen

Op dit moment werken we aan de aanplant van hagen en dat is in dit gebied (Noord Friesland) niet echt gebruikelijk. We zien het als een bufferplek voor vogels maar ook als een apotheek voor de geiten. Ze knabbelen er graag aan. We zoeken naar de inheemse soorten die hier eigenlijk thuishoren. Langs de dijk is een gebied met vruchtbare zavel en dat vraagt natuurlijk weer om specifieke kennis over passende planten.

Voor de toekomst willen we graag onze werkwijze optimaliseren. Steeds weer is het uitgangspunt: Hoe kunnen we het dierenwelzijn vergroten?  Hoe goed we ook voor dieren zorgen, feit blijft dat we ze op een bepaalde manier ‘opsluiten’. We willen zoveel mogelijk recht doen aan een natuurlijke manier van leven. Zo hebben we het plan om de kopschuur te gaan uitbreiden, niet om meer geiten te houden, maar om de geiten meer ruimte te geven. Tja, dat roept weleens verwonderde reacties op….

De Zorgboerderij

Vanuit onze visie willen we niet alleen een plek voor dieren zijn maar ook voor mensen. Een boerderij is een goede plek om mensen te laten groeien en om die reden zijn we in 2007 gestart met de zorgboerderij. Elke dag zijn er 12 deelnemers aanwezig. Ze werken in 2 groepen ondersteund door een begeleider. Eén groep werkt bij de geiten waar ze bv. het jongvee voeren, strooien of de melkstal klaarmaken. De andere groep is actief met andere dieren zoals de kippen, schapen, varkens en eenden of ze onderhouden de tuin of helpen in de kas of in de moestuin.  We hebben zelf het beheer van de zorgboerderij in handen, de medewerkers zijn bij ons in dienst. We werken veel samen met de ouders, gemeenten en vrijwilligers. Op deze manier kunnen we onze eigen visie centraal zetten.

Waarom Caring Farmers?

We willen graag uitdragen dat het anders moet maar zonder dat er dan weer allerlei nieuwe regels komen om dat vast te leggen. Dat past goed bij Caring Farmers, zij kennen geen keurmerk, maar willen wel graag op weg naar een andere manier van landbouw.

Het groene gras,

De frisse lucht,

Maken weg al mijn gezucht*

*Uit een door deelnemers gemaakt lied voor de opening van de zorgboerderij in 2007

Meer weten?