Farmers aan 't woord

Straatboer-team.jpg

Straatboer

Zwolle

Vanuit Stichting Straatboer zijn we aan het ‘boeren op straat’. In de breedste zin van het woord. Zo creëren we op pleinen in de stad openbare eetbare plukplekken, faciliteren we een buurtmoestuin, vergroenen we versteende voortuinen (van woningcorporaties) en realiseren we eetbare plukplekken bij bedrijven op bedrijfsterreinen. Alles met als doel om bewoners en bedrijven te inspireren en enthousiasmeren om met vergroening bezig te gaan en de meerwaarde ervan in te laten zien.

Met het verbouwen van groente en fruit op pleinen in de stad en samen met buurtbewoners in de Zwolse wijk Holtenbroek zijn we dus letterlijk met stadslandbouw bezig. Vooral als doel om bewustwording en inspiratie te realiseren, niet per se om kilo’s aan voedsel produceren. Verder vergroenen we straten en bedrijfsterreinen om meer biodiversiteit te bevorderen. Want: eetbare lunchplekken bij bedrijfsterreinen zorgen voor een goed gevulde fruitschaal van de bedrijfskantine én meer groen rondom het pand.

Ook zijn we bezig met het opzetten van De Straatboerderij, een plek om deelplanten en stekjes van bewoners te verzamelen om zo weer bij versteende (voor)tuinen uit te kunnen planten om straten te vergroen(t)en.

Hoe ziet zo een Straatboer project eruit?

Dat kan iedere keer heel anders zijn. Daar waar een probleem zich voordoet en men bij ons aanklopt, denken wij in oplossingen. Juist doelgroepen die je niet zou verwachten, bijvoorbeeld bedrijfsterreinen of sociale huurwoningen vinden het leuk om een beweging van vergroening op te zetten. We denken altijd met elke partij mee om samen écht wat te gaan doen.

Waarom Caring Farmers?

We sluiten ons graag aan bij Caring Farmers – en ondanks dat wij onszelf meer zien als creatieve inspiratoren dan als ‘boeren’ – vinden we de doelen van Caring Farmers heel inspirerend. Wij geloven dat natuurinclusief boeren de toekomst is en wij helpen daarbij door verschillende doelgroepen, van sociale huurbewoners tot bedrijfsmedewerkers, te inspireren en in aanraking te laten komen met lokaal groen, groenten en fruit!

Voor de andere projecten op bedrijventerreinen, in woonwijken samen met woningcorporaties of met de buurt, kijk op www.straatboer.nl.

Wat zijn onze dromen voor de toekomst?

Dat iedereen zich bewust is waar ons voedsel vandaan komt en nog beter, het zelf eens probeert te verbouwen in de tuin of in de stad. En wij hopen de mensen op weg te helpen en een handelingsperspectief te geven door met ons acties zo nu en dan mee te doen.

Onze droom is dat het niet een uitzondering maar weer de regel is dat een vogel fluit in de stad. Dat de biodiversiteit enorm is toegenomen in de stad en de meerwaarde daarvan inzien.