Farmers aan 't woord

WhatsApp Image 2021-01-19 at 21.43.06|WhatsApp Image 2021-01-19 at 21.39.29|WhatsApp Image 2021-01-19 at 21.43.08|WhatsApp Image 2021-01-19 at 21.43.13|WhatsApp Image 2021-01-18 at 20.58.11|8e8d51ea-3d30-49f3-b65c-46ef0b33281e

Tineke Alberts – Zonneliefde

Zaderij en Akkerbouw
Bant

Tineke Alberts nam in 2008 het akkerbouwbedrijf de Buiten Bant over van haar ouders, dat recentelijk van naam is veranderd naar Zonneliefde. Met de Zaderij teelt ze nu zaadvaste zaden, zaden waarmee je planten krijgt die opnieuw bruikbare zaden leveren. Want zo zegt ze: “met hybride veredeling en hybride zaden onderbreek je de kringloop”.

Daarvoor was ze al 10 jaar bezig in de moestuin volgens biologisch dynamisch concept. De biodynamische visie, gestoeld of Rudolf Steiner, heeft een holistische kijk op landbouw. Ze werken zonder gif, betrekken de gemeenschap en hopen de mens weer in relatie te brengen tot hun voedsel. “De relatie tussen mens en groente is helemaal weg”, stelt Tineke. Deze zelfde visie past ze toe op het telen van zaad.

Deze overtuiging kwam niet uit de lucht vallen. Haar oma raakte in het verleden verlamd vanwege het spuiten van DDT, en nadat Tineke een auto-ongeluk had in 1998, besloot ze dat het tijd werd haar hart te volgen: eerst met een moestuin en later met het akkerbouwbedrijf van haar ouders.  “De natuur geneest”, vertelt ze, door ermee in verbinding te staan. Zo werken ze samen met Stichting Zaadgoed, waar ze focust op educatie over biologisch dynamische zaad teelt met het doel telen van zaden weer in boerenhanden te leggen. Tineke is ervan overtuigd dat het kan: “We hebben het eeuwenlang zo gedaan!”.

Caring Farmers

Door de experimenteren en ‘buiten huidige kaders te denken’ is ze grotendeels zelfvoorzienend geworden. Deze kennis delen, en samen optrekken met mensen die ook buiten huidige kaders durven te denken en te handelen, bracht Tineke bij Caring Farmers. Af van bestrijdingsmiddelen, minder vee, en eigen eiwitten telen. “Wel 80 procent van de landbouw gaat naar veevoeders, we kunnen de wereld voeden met anders produceren en eten: we leven al in overvloed!”. Samen met Caring Farmers wil Tineke kennis delen en zorgen dat de bomenkap in Zuid-Amerika stopt. Het is niet makkelijk, maar het kan wel! Daarnaast is bewustwording bij consumenten aanwakkeren belangrijk: “mensen betalen zo veel geld voor hun telefoon, maar boeren vandaag verdienen nauwelijks meer aan hun litertje melk dan mijn ouders deden”.

Toekomstplannen

“Op eigen bedrijf richten we ons steeds meer op strokenteelt”. Hiervoor gaan ze samenwerken met de Cruydt Hoeck voor meer biodiversiteit en wilde planten. “In Duitsland zijn 80 procent van de insecten verdwenen, dat zie ik hier in Nederland ook”. Ze ploegt niet meer, en hoopt zo het bodemleven weer op peil te krijgen. “Ook gaan we samenwerken met Toekomstzaaien”, hier betrekken ze kinderen bij de productie van voedsel en hebben ze onlangs perenbomen geplant bij de wandelroute van Stichting de Kuierlatten. Zo kunnen wandelaars peren plukken! Ook heeft Tineke een spinazie ras ontwikkelt die beschikbaar is voor telers. Uiteraard op de biodynamische manier met een brede genetische diversiteit.

Meer weten over het bedrijf van Tineke? Klik hier.

Previous
Next