Caring Farmers

Vrienden van Velhorst

Vriendenvanveldhorst
Winny en Arjen van Buren zijn sinds 2018 de boeren van Landgoed Velhorst nabij Lochem. Op 100 hectare wordt op een natuurinclusieve manier rogge, tarwe en andere gewassen verbouwd. Omsloten door houtwallen en bloemenstroken. In harmonie met de natuur.
Type bedrijf
 • akkerbouw
 • gemengd bedrijf
 • varkens
 • vleesvee
Keurmerken
 • biologisch
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop

Doelen

Opgedane kennis en ervaring uit te wisselen met andere caring farmers.

Contactgegevens
Velhorst 6
7241TB
Lochem
Type bedrijf
 • akkerbouw
 • gemengd bedrijf
 • varkens
 • vleesvee
Keurmerken
 • biologisch
Thema's
 • biodiversiteit
 • dierenwelzijn
 • korte keten
 • kringloop
Social media

Korte keten initiatief

Ik doe mee aan een korte keten via
 • onderdeel van gemeenschap
Alternatieve korten keten initiatieven
Onderdeel van gemeenschap. Rechtsstreeks worden producten aan restaurants verkocht en aan consumenten.

Kringloop

Gemixte bestemming percelen
Ja
Herkomst krachtvoer
eigen bedrijf, volledig grasgevoerd

Natuur

Diensten voor TBO's of overheden
Diensten voor TBO's of overheden
Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Ja
Beschermde diersoorten op bedrijf
Zeldzame rassen - lakenverders en brandrood koeien en varkens bonte bentheimers
Bijzonderde diersoorten die zijn teruggekeerd
gouwe klauwier is 2 jaar geleden geconstateerd en heeft ook op het landgoed gebroed
Andere manieren waarop we ons inzetten voor de natuur/biodiversiteit
strokenteelt voor aantrekken van insecten, mengteelt op een strook

Dierenwelzijn

Kinderen mogen bij de moeder blijven, zo dicht mogelijk tot natuurlijke scheidingstijd
Mijn dieren worden gehouden in familieverband (familiekudde e.d.)
Dubbel doel dieren
Mijn dieren worden lokaal op mobiel geslacht
Mijn dieren komen buiten
Mijn dieren zijn anibiotica vrij
Mijn dieren houden hun hoorns
Mijn dieren kunnen grazen, wroeten, stofbaden
Mijn dieren hebben verrijkend materiaal in de stal (speeltjes, borstels, etc.)