Farmers aan 't woord

QE2A9524_1.jpg

Vrienden van Velhorst

Gemengd bedrijf
Lochem

Aan de oostkant van Almen in de Achterhoek wordt sinds 2018 de voorheen intensief gebruikte landbouwgrond flink opgefleurd. De 85 hectare akkers en grasland hebben nieuw leven gekregen door het innovatieve, biologische gebruik van Arjen en Winny. Met nieuwe technieken zoals weerstations, bodemsensoren en ploegen die maar 10 cm diep gaan is landgoed Velhorst omgetoverd tot een nieuwe bron van biodiversiteit. Het gemengd biologisch bedrijf bestaat uit 40 vleeskoeien, 5 bonte Bentheimers en 10 schapen die de resten van de gewassen opeten en uit landbouwgrond die voor optimale bodemkwaliteit is ingesteld. Volgens Winny zelf is de bodem namelijk het belangrijkste productiekapitaal van een boer. Dit uitgangspunt wordt zodanig toegepast dat ze zich bijvoorbeeld de eerste producent van biologische koolzaadolie en zonnebloemolie  kunnen noemen.

Natuurmonumenten

Winny en Arjen pachten het bouw- en grasland van Natuurmonumenten.

Dit alles gebeurt zo veel mogelijk in harmonie met de natuur: er is geen sprake van chemische bestrijdingsmiddelen, sproeien is niet nodig aangezien ze robuuste graangewassen zoals tarwe en rogge verbouwen. Percelen worden afgescheiden met houtwallen, en overal zijn 6 meter brede akkerranden met bloemen en kruiden gekomen. Deze natuurinclusieve manier van landhouden heeft al tot grote toename van biodiversiteit geleid: met insectencamera’s is er al een enorme verbetering van het insectenleven geconstateerd en ook Naturalis stelde de aanwezigheid van 51 bijensoorten vast, waaronder 4 soorten die op de rode lijst staan!

Deze manier van boeren werd 1000 jaar geleden al gebruikt op deze gronden, volgens Harm Peter de Vries, coördinator Natuurbeheer bij Natuurmonumenten.  En dat willen ze op landgoed Velhorst zo voortzetten: ‘Onze missie is een gezonde bodem, gezond voedsel en een gezond verdienmodel voor nu én toekomstige generaties.’  Het toekomstbeeld bestaat dan ook uit een natuurinclusieve boerderij en onderneming die bijdraagt aan de biodiversiteit. Wij willen het landgoed met een gezonde bodem en een gezond verdienmodel achterlaten voor een jonge boer die in ons gedachtengoed het bedrijf overneemt. 

Caring Farmers

Winny en Arjen hebben voor Caring Farmers gekozen, omdat Caring Farmers de maatschappij, (keten)partners, boeren en burgers verbindt en een belangrijke rol speelt in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Dit sluit nauw aan bij de filosofie die op landgoed Velhorst zelf beoefend wordt. Net als de andere Caring Farmers, vormen ook Arjen en Winny een voorbeeld. Door hun goederen rechtstreeks aan de consument te verkopen via hun webshop, en aan bakkers, restaurants en lokale winkels zonder tussenhandel, laten zij zien hoe je een biologisch gemengd boerenbedrijf het beste naar voren brengt, voor boer en consument.

foto: Hilde Harshagen.