Farmers aan 't woord

mpv-zuiderzeevarken-037.jpg

Zuiderzeevarken

Varkens
Wijdenes

Wij, Erik en Marleen, zijn beiden van boerenkomaf en hebben een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Ergens begon het toch begon te kriebelen en toen er een failliete kippenboerderij te koop kwam, hebben we toegehapt. In 2014 zijn we er gaan wonen en hebben goed nagedacht wat we precies wilden. Landgebonden veehouderij was niet mogelijk en uiteindelijk is het een varkenshouderij op stro en zaagsel geworden. Ons doel is steeds geweest om een product te maken voor de lokale markt en de consument te betrekken bij de boerderij.

In 2016 is de eerste stal omgebouwd tot varkensstal. De inrichting is zo samengesteld dat de dieren er in grote groepen kunnen leven op stro en zaagsel en dat er veel daglicht is. Het eten bestaat uit reststromen van de levensmiddelenindustrie. Op deze manier voorkomen we dat er landbouwgrond gebruikt wordt voor veevoer en we werken zonder palmolie en soja.

De mest van de varkens wordt gebruikt voor 100 hectare bloemkoolland maar ook voor percelen met peren en appels en aardappelen. De strorijke mest is een goede basis voor de bodem. We kunnen de mest binnen een straal van 20 km afzetten.

Later is er ook een tweede stal gebouwd met hulp van een POP3 subsidie. Dat bleek best een ingewikkelde klus te zijn maar onze ervaring uit het bedrijfsleven kwam goed van pas. In beide stallen samen houden we zo’n 1600 vleesvarkens.

Samenwerking met gelijkgestemden

Een goede samenwerking met anderen is cruciaal. We werken samen met een zeugenhouderij uit de buurt en met een grossier. De zeugenhouderij levert ons goede biggen en de grossier kan het hele varken vermarkten en levert aan een dertigtal slagers in Groot-Amsterdam. Het is prettig om met andere mkb bedrijven samen te werken; je snapt elkaar en kunt op gelijk niveau handelen. We zoeken bewust naar een samenwerking met mensen die dezelfde visie hebben op het vermarkten van goed voedsel. In onze manier van werken willen we steeds het dier centraal zetten en tegelijkertijd willen we winst maken om weer te kunnen investeren in het verbeteren van het dierenwelzijn.

Beleefboerderij

Om het contact met de omgeving te versterken hebben we o.a. een boerderijwinkel die 2 dagen p.w. open is. Hier verkopen we het vlees aangevuld met vele andere streekproducten van boeren en tuinders uit de buurt. Onze boerderij is een beleef-boerderij. Mensen kunnen zien hoe de varkens leven en het verhaal horen wat er achter zit.  We willen transparant zijn naar de consument en laten zien hoe de dieren leven.

In de toekomst willen we de beleefboerderij nog versterken en de schapen, kippen en koeien etc. ook duidelijke plek te geven.

Voor een nog wat verdere toekomst denken we aan meer aandacht voor plantaardig werken al hebben we hier nog geen concreet beeld bij. Er is eerst ook nog ‘gewoon’ een hypotheek die afgelost moet worden.

We varen niet op een olietanker…

Wij hebben in onze aanpak steeds een eigen weg gevolgd. Dat was mogelijk omdat we niet op een olietanker zitten die al generaties zo door vaart. Dan wordt het lastig om de route te verleggen.

Er is een zekere flexibiliteit ingebouwd die onze beide zonen, als ze dat willen uiteraard, de mogelijkheid geeft ook weer een eigen weg te volgen. Hoe mooi zou het zijn als ze ons bedrijf op die manier voort kunnen zetten.

Waarom Caring Farmers

We zien Caring Farmers als een groep ondernemende en maatschappijvernieuwende boeren die met elkaar een route zoeken naar een duurzame toekomst. Daar sluiten we ons graag bij aan.

Meer weten?