Caring Farmers

Zuiderzeevarken

mpv-zuiderzeevarken-037.jpg
Wij zijn Erik en Marleen de Rond-Schouten en hebben met ons concept van het Zuiderzeevarken een varkensbedrijf in Wijdenes (NH). Kenmerkend is dat we het gehele proces van big tot eindproduct geheel in eigen beheer houden en we gaan in dit korte keten-concept heel sterk onze eigen weg.
Type bedrijf
  • varkens
Thema's
  • dierenwelzijn
  • korte keten

Doelen

(nog) meer ruimte voor de dieren.

Contactgegevens
Hemweg 8A
1608HL
Wijdenes
Type bedrijf
  • varkens
Thema's
  • dierenwelzijn
  • korte keten
Social media

Korte keten initiatief

Ik doe mee aan een korte keten via
  • korte ketenpartner (online)
  • onderdeel van gemeenschap
Alternatieve korten keten initiatieven
We werken sinds 4 jaar met 25 slagers in de region die wekelijks van ons vlees worden voorzien. Ook altijd nog via de boerderij winkel, waar ook producten van andere boeren uit de regio te koop zijn.
In de winkel
Hemweg 8A
1608HL
Wijdenes

Recreatie

Soorten recreatie
  • rustpunt

Kringloop

Herkomst krachtvoer
vooral reststromen
Toekomstplannen om te extensiveren
het laatste kleine beetje kunstmest dat we gebruiken, daar willen we vanaf

Natuur

Soorten agroforestry
haag
Beheer van weidevogel akkers of weides
Ja
Andere manieren waarop we ons inzetten voor de natuur/biodiversiteit
we onderhouden de hagen rond ons perceel
Ambitie qua verhogen biodiversiteit/natuurinclusieviteit
we hebben nu aanvragen voor vergunningen en subsidie om ook zeugen ook op eigen bedrijf te houden dus richting gesloten systeem.

Dierenwelzijn

Mijn dieren zijn anibiotica vrij
Mijn dieren kunnen grazen, wroeten, stofbaden
We willen meedoen aan de volgende campagnes
  • goed gehouden