Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Caring Farmers: geef moestuinderij Middenland vliegende (her)start

Beste Raadsfracties en College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Midden-Delfland, 

Wij hebben kennisgenomen van de casus over Moestuinderij Het Middenland en het gevaar dat zij voor de komende 1,5 jaar hun activiteiten neer zullen moeten leggen op Boerderij Landlust te Maasland. Wij vragen jullie deze beslissing te heroverwegen.  

Het is ons duidelijk dat de waarden van Het Middenland en Landlust aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente Midden-Delfland.  

De gemeente is sinds 2008 de eerste Cittaslow gemeente van Nederland. Daarmee maakt de gemeente zich sterk om de kwaliteit van leven te verbeteren. Cittaslow Midden-Delfland koestert het authentieke en stimuleert de vooruitgang. Bewustwording en inspiratie van de lokale gemeenschap. Duurzaamheid en kwaliteit staan ook hoog in het vaandel van de gemeente. Zij stimuleert haar ondernemers ook duurzaam en met oog voor kwaliteit van leven en omgeving te ondernemen. Ambacht, traditie, respect voor de natuur en innovatie zijn daarbij belangrijk. 

Het gebied Midden-Delfland is een open en groen landschap dat mogelijkheden biedt voor rust, ruimte en recreatie in een verder verstedelijkte omgeving. Daarbij gaat het om een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap met grote waarden op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie. De kernopgave is het in stand houden en versterken van die functie voor Midden-Delfland: bedrijven als Boerderij Landlust met op haar land Moestuinderij Het Middenland passen naadloos in dit beeld en versterken de realisatie van deze doelstelling van de gemeente.  

De belangrijkste milieuaspecten in dit verband zijn vooral de fysieke kwaliteit van de omgeving wat betreft bodem, water, lucht, geluid en natuur en het omgaan met verschillende soorten afval. Ook het beleid voor duurzaamheid laat zien hoe de gemeente de kwaliteit van de leefomgeving vanuit milieu wil optimaliseren. Landlust en het Middenland dragen hier op een positieve manier aan bij. 

Het vinden en vasthouden van een goede balans tussen verstedelijking en de kwaliteit van de leefomgeving, leefbaarheid en duurzaamheid: dat is duurzaam ondernemen volgens de gemeente Midden-Delfland. De samenwerking tussen Landlust, Middenland en haar oogstgenoten, is hierin een exemplarisch voorbeeld hoe duurzaam ondernemen deze balans voor de lokale gemeenschap kan versterken. Het Middenland draagt actief bij aan een duurzame leefomgeving en een duurzame wereld.  

In Midden-Delfland pakken inwoners en ondernemers het initiatief en geven de lokale gemeenschap hun identiteit. Duurzame land- en tuinbouw en recreërende bezoekers brengen de gemeenschap economische kracht. Aandacht voor elkaar is een belangrijk speerpunt van de gemeente. 

Waar mogelijk versterkt en versnelt de gemeente Midden-Delfland initiatieven uit de gemeenschap. De gemeente verbindt het authentieke platteland met het verlangen naar natuur, cultuur en ontspanning vanuit de steden. Boerderij Landlust en Moestuinderij het Middenland verdienen deze steun van de gemeente omdat de waarden van Landlust en Het Middenland de doelen van de gemeente in zich borgen.   

In de komende tien jaar heeft de landbouw een enorme opgave. Om in 2030 overgeschakeld te zijn op natuurinclusieve kringlooplandbouw moeten we vaart maken. De gemeente heeft hier een grote rol in. Het vraagt om flexibiliteit, in gesprek gaan met de boer en kansen die uit de samenleving komen met beide handen aan te pakken. 

Vanzelfsprekend is het bestemmingsplan leidend voor iedere agrarische onderneming. Bestemmingsplannen zijn ook belangrijk, om te voorkomen dat iedereen maar wat doet. Maar in dit geval betreft het echter geen activiteit die definitief niet in het bestemmingsplan of de doelen van gemeente past. Het probleem hier blijkt administratief van aard; het past in de plannen, maar pas over 1,5 jaar. Waarom wachten als alle investeringen al zijn gemaakt, de burgers al betrokken zijn en de activiteit geen kwaad kan, maar juist erg populair is. 

Wij verzoeken daarom de Gemeente Midden Delfland om vanwege klimaat en milieu vaart te maken met de landbouwtransitie en wederom in gesprek te gaan met de boeren van Landlust en Het Middenland om dit initiatief een vliegende (her)start te geven.   

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van Caring Farmers