Farmers aan 't woord

Annechien-ten-Have-1-750x350|farmer 1|farmer2

Annechien ten Have Mellema

Varkenshouder
Beerta

Onze boerderij ligt in het Groningse Beerta en heeft drie takken: akkerbouw, varkens en biogas.

We zijn de enige varkenshouder in Nederland die twee sterren heeft van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming voor zijn varkens: dat betekent onder andere dat de varkens meer ruimte hebben, naar buiten kunnen, stro hebben en hun staarten behouden. Na heel veel gedoe omdat veel supermarkten liever goedkoper vlees kopen met maar 1 Beter Leven ster kiezen, ligt ons Hamletz scharrelvlees nu toch in steeds meer Nederlandse supermarkten.

De drie takken van het bedrijf zijn in dienst van elkaar en helpen mee met het sluiten van de kringloop. Onze varkens eten tarwe en lupine die we grotendeels zelf verbouwen. Ook krijgen ze broodmeel wat een reststroom is van brood uit de supermarkt. De mest verwerken we in de biogasinstallatie tot elektriciteit en de vergiste mest gaat weer terug naar het land als voeding voor de gewassen.

De warmte, die bij het proces vrijkomt gebruiken we in onze stallen en ons woonhuis. We gebruiken onze eigen elektriciteit en wat over is leveren we aan het elektriciteitsnet. Zo hebben we de cirkel rond.

Caring Farmers en kringlooplandbouw

We staan achter de gedachte van de Caring Farmers voor kringlooplandbouw en een beter dierenwelzijn.

Wij kozen in de eerste plaats voor omschakeling naar 2 sterren, omdat we onze varkens graag een beter leven wilden geven. Dat is onze grootste drijfveer. We vinden het mooi dat we naast varkens ook akkerbouw hebben en voer voor onze varkens zelf kunnen verbouwen. Uniek is dat we ook lupine verbouwen als eiwitbron voor de varkens en ter vervanging van soja. Op termijn zouden we graag aan al onze varkens eiwitten uit de regio voeren. Dat is nu nog niet mogelijk. De kosten zijn te hoog en we kunnen het niet uit de markt terugverdienen.

Wij willen graag dat onze producten herkenbaar in de supermarkt komen te liggen. En dat duurzaamheid vertaald wordt in een eerlijke prijs. Zodat de boer ook kan doen wat hij wil en wat nodig is voor een duurzame landbouw. Voor het vlees wat we onder twee sterren kunnen verkopen, krijgen we nu al een eerlijke prijs. Hamletz kun je nu kopen bij Albert Heijn onder de naam Boerderijvlees van Annechien en bij PLUS als Hamletz, scharrelvlees.

Hoe nu verder?

Wij hebben onze handen vol aan de vermarkting van ons Hamletz vlees op dit moment. Helaas worden we nu gedwongen om een gedeelte van het vlees met maar één Beter Leven ster te verkopen, waardoor we te weinig inkomsten hebben. Ons doel is dat we ál onze varkens onder Beter Leven twee sterren kunnen verkopen. En dat we een nieuwe keten kunnen maken van Hamletz zodat andere boeren die nu onder 1 of 0 Beter Leven sterren opereren, kunnen omschakelen en aansluiten.

We moeten nog een klein gedeelte van onze kraamhokken ombouwen naar een vrijloopkraamhok. Dat kunnen we doen als we meer vlees kunnen verkopen als Hamletz. Ondertussen blijven we het dierenwelzijn verbeteren en gaan we op kleine schaal testen doen met nieuwe vrijloopkraamhokken om te kijken of we een nog beter kraamhok voor de varkens kunnen maken.

www.hamletz.nl

www.facebook.com/Hamletz.nl

www.Twitter.com/hamletz1