Farmers aan 't woord

Bodemzichtjpg

Ricardo Cano Mateo en Anne van Leeuwen

Regeneratieve boeren
Malden

We, Ricardo Cano Mateo en Anne van Leeuwen, zijn in 2020 gestart met onze regeneratieve boerderij Bodemzicht op landgoed Grootstal (pal naast de stad Nijmegen). Regeneratieve landbouw groeit levende bodem, vangt CO2 af, vermeerdert de biodiversiteit en groeit kwantitatief veel en hoogwaardig voedsel. Onze missie is het faciliteren van leven. Wij willen met Bodemzicht laten zien dat regeneratieve landbouw een serieus alternatief is voor de huidige landbouw; en dat je met landbouw biodiversiteitsverlies en klimaatverandering kunt tegengaan.

Op Bodemzicht combineren we een intensieve ‘no-dig market garden’ met een extensief bosweide landschap, waar we agroforestry combineren met een holistische begrazing door lease-ossen en kipmobielen. We verkopen lokaal allerlei soorten groenten, kruiden, eetbare bloemen en klimaateieren aan particulieren en restaurants. We spuiten en ploegen niet. Door niet te ploegen, zorgen we dat koolstof in de bodem opgeslagen blijft en het bodemleven een zo effectief mogelijke samenwerking aan kan gaan met onze plantenwortels.

Levende bodem bouwen

Je zou kunnen zeggen dat onze ‘core business’ levende bodem bouwen is. De vijf hectare die we nu pachten is sterk gedegradeerd door gangbare landbouwpraktijken. Met holistische begrazing, gestoeld op het gedachtegoed van Allan Savory, hopen wij in drie jaar tijd 20 cm levende bodem te bouwen en uiteindelijk 1 meter te bereiken. Zo willen we meer CO2 afvangen dan uitstoten en klimaatpositief boeren. Nu al zien we grote voortuitgang in de biodiversiteit in het veld.

Bodemzicht is zowel een demonstratieboerderij als een leerplek. In de Bodemzicht leerplek worden praktische cursussen over regeneratieve landbouw gecombineerd met vooraanstaande inzichten en theorieën over de relatie tussen mens en natuur in het Antropoceen. Zo werken we samen aan een ecologische paradigmawisseling.

Waarom Caring Farmers?

Wij hebben ons aangesloten bij Caring Farmers, omdat we het belangrijk vinden dat natuurinclusieve kringlooplandbouw een gezicht krijgt. Het platform kan laten zien hoe divers dat gezicht kan zijn. En hoe diverser, hoe veerkrachtiger. Maar nog belangrijk is dat ‘care’ of zorg een kerntaak zou moeten zijn van iedere boer. Zorg voor gezonde producten, gemeenschappen, het landschap en al die niet-mensen – planten, dieren, dingen en microben – waar wij interafhankelijk van zijn. Alleen zo kunnen we een werkelijk duurzame landbouw op lange termijn realiseren.

Een regeneratieve beweging

Met Bodemzicht willen we uiteindelijk tenminste 100 andere regeneratieve boeren helpen kickstarten. Het doel is om te demonstreren dat kringlooplandbouw meer dan duurzaam kan zijn. Waar duurzaamheid vooral gaat over het verminderen van je negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact op klimaat, bodem, gemeenschappen en biodiversiteit. Regeneratief is wat ons betreft het nieuwe normaal.