Nieuws

Home  /  Actueel  /  Nieuws  / 

Bomen bij boeren – excursie

Op 21 november is er een Caring Farmers excursie bij de vereniging Nederlands cultuurlandschap (VNC) in Beek-Ubbergen. Het doel is om meer boeren op weg te helpen met heggen, hagen en agroforestry. Vanwege klimaat en biodiversiteitscrisis is het belangrijk dat we meer bomen planten. Boeren hebben hier profijt bij want bomen zorgen voor verbeterde bodems en waterberging. 

De dag wordt georganiseerd dankzij SABE subsidie. De campagne Meer Bomen Nu legt de boeren uit hoe zij gratis en laagdrempelig aan bomen kunnen komen. Van Jaap Dirkmaat, directeur van VNC, krijgen we excursie door het landschapsmuseum en krijgen we uitleg over het grootschalige landschapherstelproject de Ooijpolder waar boeren en landeigenaren gezamenlijk 30 kilometer landschapselementen hebben aangelegd. Boeren gaan met praktische kennis naar huis om te starten met planten.  

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De VNC heeft als doel om Nederland weer mooi maken. En dan vooral ons agrarisch cultuurlandschap; het boerenland. Nu veel prikkeldraad en vrij levenloos. Dat kan beter: door aanleg en aanplant van heggen, houtwallen, elzensingels etc. en sloten met natuurlijke oevers, ontstaat een groen-blauw ‘wegennetwerk’ voor de natuur. Directeur van het VNC is Nederlands natuurbeschermer Jaap Dirkmaat, benieuwd naar zijn blik op de natuur? Luister deze podcast.  Of verdiep je in het Deltaplan voor het landschap. 

Over landschapherstelproject de Ooijpolder

Het landschap in de Ooijpolder bij Nijmegen heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose ondergaan. Dertig kilometer landschapselementen in de vorm van heggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdras-oevers hebben zich aaneengeregen kriskras door een gebied van ruim 500 hectare; een gebied waarin na de ruilverkaveling uit de jaren negentig nauwelijks nog iets van een landschappelijke structuur restte. Met de boeren en andere landeigenaren zijn contracten voor een periode van 30 jaar afgesloten.

Nooit eerder is zo’n groot gebied recreatief ontsloten en op deze schaal ingericht. Met recht kan worden gezegd dat dit het grootste landschapsherstelplan tot nu toe in de vaderlandse geschiedenis betreft. De komende jaren zal dit landschap rijpen en uitgroeien zodat de recreant hier onbekommerd kan genieten van een rijk landschap dat elk jaar meer dieren planten een thuis zal bieden.

Meer Bomen Nu

Meer Bomen Nu is een landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. Opschot dat op de ene plek ongewenst is, wil een ander graag planten. Met 5000 vrijwilligers, 100 bomenhubs verspreid door het land en meer dan 1000 plantlocaties – vooral boeren en burgers – die graag samen 1 miljoen bomen en struiken willen verplanten, proberen wij Nederland sneller en goedkoper te vergroenen en zo klimaatverandering te remmen en biodiversiteit te herstellen. Meer Bomen Nu is aanwezig om meer informatie te geven over hoe en waar je bomen kunt ophalen en vrijwilligers kunt werven om te helpen planten. Meer lezen? Ga naar de Meer Bomen Nu website.